Keris Pusaka Sengkelat Pengawak Waja Bertuah

Rp 5.555.000

Insya Allah untuk membangkitkan ilmu spiritual, memperkuat ilmu kebatinan, membangkitkan kharisma kewibawaan, dimudahkan dalam mengatur anak buah/bawahan, mudah mengambil simpati atasan, kemudahan meraih jabatan, dimudahkan dan dilancarkan dalam usaha dan membuka pintu rejeki.

Deskripsi

Keris Pusaka Sengkelat Pengawak Waja Bertuah

Keris Pusaka Sengkelat Pengawak Waja Bertuah adalah salah satu keris kuno peninggalan pada era Kerajaan Mataram Islam. Keris ini sejarahnya konon dipesan oleh seorang wali yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga kepada Empu Supo.

Tuah atau Angsar Keris Pusaka Sengkelat Pengawak Waja Bertuah Insya Allah untuk membangkitkan ilmu spiritual, memperkuat ilmu kebatinan, membangkitkan kharisma kewibawaan, dimudahkan dalam mengatur anak buah/bawahan, mudah mengambil simpati atasan, kemudahan meraih jabatan, dimudahkan dan dilancarkan dalam usaha dan membuka pintu rejeki.

Keris Pusaka Sengkelat Pengawak Waja Bertuah

Keistimewaan Memiliki Keris Pusaka

Keris adalah pusaka yang dibuat melalui tangan seorang Empu sakti yang memiliki linuweh dalam bidangnya. Keris ditempa sebanyak ratusan kali melalui bara api yang sangat panas. Selain itu doa, puasa dan ritual-ritual secara khusus juga dijalankan sebagai laku tirakat Sang Empu dalam menempa sebilah keris. Tak heran jika sebilah keris pusaka memiliki angsar atau tuah di dalamnya.

Seseorang yang memiliki keris pusaka tentu saja dari segi derajat ia akan lebih dihormati. Lalu dalam segi kebatinan, seseorang yang memiliki keris pusaka lebih memiliki kepekaan batin dan spiritualitas yang tinggi. Sehingga kemampua kebatinan dan spiritual tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam memahami sasmita-sasmita alam atau yang biasa disebut wangsit. Maka tak heran banyak para pejabat, tokoh publik, pemimpin dan orang-orang besar dari jaman dulu hingga sekarang bisa dipastikan memiliki ageman pusaka diantaranya adalah keris.

Informasi Tambahan

Dhapur Keris

Sengkelat

Pamor Keris

Keleng (Pangawak Waja)

Tangguh

Era Kerajaan Mataram Islam

Warangka Keris

Gayaman Kayu Timoho Kuno